Un Estiu Olímpic, vacances, matemàtiques, 5 Educació Primària. Quadern